Κατηγορία: yoga

ON LINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1η γιόγκικη πρακτική καθαρισμού, Vamana Dhauti / 1st practice of yogic cleansing, Vamana Dhauti

Σας παραθέτουμε δύο γιόγκικες πρακτικές καθαρμού και αποβολής όλων των ασθενειών και τοξινών από το σώμα. Οι συγκεκριμενές πρακτικές αποτελούν μία ισχυρότατη αντιβίωση, την οποία εμείς οι Γιόγκι χρησιμοποιούμε για την ίασή μας, σε όλα τα επίπεδα. Αυτές είναι: 1. Vamana Dhauti (καθαρισμός μέσου… Continue Reading «1η γιόγκικη πρακτική καθαρισμού, Vamana Dhauti / 1st practice of yogic cleansing, Vamana Dhauti»

2η γιόγκικη πρακτική καθαρισμού, fasting / 2nd practice of Yogic cleansing, fasting

Σε συνέχεια των παραδοσιακών γιόγκικων πρακτικών καθαρμού και αποβολής όλων των ασθενειών και τοξινών από το σώμα, σας περιγράφουμε τη δεύτερη πρακτική, αυτή του fasting (νηστεία) Νηστεία Μία βασική έννοια στην Γιόγκικη θεραπευτική δίαιτα είναι η έννοια της αποτοξίνωσης (σύμφωνα με τους συγγραφείς Suvorin,Kneipp… Continue Reading «2η γιόγκικη πρακτική καθαρισμού, fasting / 2nd practice of Yogic cleansing, fasting»