ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / ABOUT US

(For English please see below)

Η σχολή του Sampi Esotericism ιδρύθηκε από την Ελένη Κοσμοπούλου το 2008. Όραμά υπήρξε η εσωτερική της ανάγκη για την λειτουργία μιας πρότυπης σχολής εσωτερισμού,σύμφωνα με την αυθεντικότητα πανάρχαιων συστημάτων εξέλιξης και ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Η φιλοσοφία της Ανατολής ενώνει τις ρίζες της με αυτές του Ελληνισμού. Η Yoga, τοΡέικι, η Αστρολογία, η Πυθαγόρεια φιλοσοφία, η Κρανιοϊερή, η Ταϊλανδέζικη Μάλαξη κ.α, συνθέτουν ένα ενιαίο οικοδόμημα αυτογνωσίας και θεραπείας. Σημείο της ένωσης, το Ωραίο, το Αληθές και το Αγαθό. Εκεί, όπου η συμπαντική νομοτέλεια και η υπερβατικότητα που πηγάζει από αυτή, βρίσκεται έξω από οποιαδήποτε υποκειμενική οπτική.

Ακόμη το Sampi, επιθυμεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι εναλλακτικές και ολιστικές θεραπείες στην Ελλάδα. Η σχολή μας λειτουργεί την φιλοσοφική της προσέγγιση, με στόχο τον άνθρωπο. Οι κύκλοι των θεραπειών, διαλογισμών καιπρακτικών που δίνονται, έχουν ως κριτήριο τη μοναδικότητα της κάθε ιδιοσυγκρασίας και της κάθε προσωπικότητας. Σκοπός η αυτογνωσία, που επιφέρει ίαση, ισορροπία και γαλήνη

English Text

The school of Sampi Esotericism was founded by Eleni Kosmopoulou in 2008. Inspired by her inner need to operate a model school of esotericism, according to the authenticity of ancient systems of human evolution and integration. Eastern philosophy unites its roots with those of Hellenism. Yoga, Reiki, Astrology, Pythagorean philosophy, Craniosacral, Thai Massage, etc, compose a single edifice of self-knowledge and healing. The unification points are Beauty, Truth and Virtue. Where the universal law and transcendence that springs from it, lies beyond any subjective point of view.

Moreover, Sampi wishes to clarify the views in terms of how alternative and holistic therapies are applied in Hellas. Our school operates its philosophical approach focused on human. The series of treatments, meditations and practices given, are based on the uniqueness of each temperament and personality. The purpose is the attainment of self-knowledge, which brings healing, balance and peace.

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: